Korona-situasjonenI forbindelse med de finansielle konsekvensene av Korona-situasjonen har kronekursen stupt. Vi ser oss derfor nødt til å midlertidig ha valutapåslag på alle ordre tilsvarende den kraftige reduksjonen av kroneverdien.

Vi håper at situasjonen snart snur og beklager virkelig det inntrufne. Vi vil følge situasjonen nøye i tiden fremover.

pood